Fackets historia

När kom första fackföreningen i Sverige?

I samband med att Folkets Hus kom i Sverige så bildades även dem första fackföreningarna. Folkets hus var idéer om att arbetarrörelsen var i behöv av möteslokaler, vilket blev Folkets Hus. I dessa möteslokaler samlades arbetare som ville diskutera sina arbetsvillkor som inte var i närheten av så bra som dem är i dagens samhälle. Detta var år 1893 som första Folkets Hus uppkom, och på den tiden var arbetsförhållandena tuffa och slitsamma. Efter det året så har arbetsförhållandena blivit bättre och bättre. Från en början var varje Folkes hus en egen fackförening, och varje Folkets hus fanns i en stad så man skulle kunna säga att varje stad hade sin egna fackförening. Det kan verka konstigt ur vår syn som lever i ett samhälle där många jobb inte är lokala längre utan internationella eller spridda över hela landet, men på den tiden fungerade det att ha en fackförening i en stad. Det var vanligt att en stad var specialiserad på ett visst arbete, exempelvis kolgruva, textil eller något annat. Då passade det sig att det fanns en fackförening för varje stad, eftersom det på den tiden inte fanns ”generella” fackföreningar utan att det var en fackförening per arbete eftersom det mer var ett möte av arbetarna som jobbade. I en stad på den tiden så jobbade dem flesta på ett och samma jobb, givetvis beroende på hur stod staden var.

Detta utvecklades sedan till att det bildades fackföreningar som gällde i hela landet, och det var ungefär i samma skede som att Folkets hus dog ut. Det var runt 1950-talet. Numera finns dem flesta Folkets hus kvar, men att verksamheten i huset eller byggnaden är annorlunda. Numera är det inget Folkets Hus i landet som har kvar verksamheten som den byggdes för, men som sagt har det gått över till fackverksamheter som Unionen och Handels, som rör hela landet. Detta är även ett steg i samhällets utveckling.

Fackföreningar i Europa

I Sverige började fackföreningarna komma på 1900-talet, men det kom betydligt senare i Europa. Det var till och med på 1700-talet som de första fackföreningarna bildades i Europa, vilket var i Västeuropa. Dock var dem inte lika avancerade som de är idag, men tankarna och ideologin fanns där och det är samma som idag, dock en aning mer avancerad och bredare. De första fackföreningarna i Västeuropa var till frö jordbrukssamhället där det främst var kring hantverken och den produktionen. Detta var dessutom en början till den industriella revolutionen. Det var även under den industriella revolutionen som fackföreningarna fick sitt fäste i hela Europa, då vissa fackföreningar byggdes i liknande former som Folkets hus i Sverige. De fackföreningarna som redan fanns i Europa innan den industriella revolutionen utvecklades under åren och blev sedan inspirationskällor till andra föreningar runt om i världsdelen. Fackföreningarna på den tiden innefattade mycket lösningar på nya arbetsmetoder och lönepressning, det vill säga hur man kan få så mycket lön som möjligt. Många arbetare gick ihop mot chefen, vilket var en del av fackverksamheten på den tiden. Det var lite hårdare förr i tiden, vilket dem hade anledningar till att vara eftersom arbetsvillkoren var värre. I dagens samhälle har man inte samma lönepressning eftersom det redan finns så bra arbetsvillkor, tack vare att arbetarna stod upp och bildade fackföreningar en gång i tiden.